Polityka jakości

Wolą Właścicieli jest zapewnienie wszystkim naszym Klientom oczekiwanej przez nich jakości produktów i usług przy zachowaniu konkurencyjności cen.
Rozumiejąc, że tylko Klient może obiektywnie potwierdzić słuszność naszego istnienia i działania, staramy się rozpoznać i spełniać Jego potrzeby. Dokładamy wszelkich starań, aby zyskać zaufanie odbiorcy i zapewnić mu pełną satysfakcję z zakupionego produktu oraz świadczonych przez nas usług. Nadrzędnym celem działalności firmy jest ciągłe podnoszenie efektywności jej funkcjonowania, gwarantującej zadowolenie Klientów i pracowników oraz systematyczny wzrost pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
 
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości, Właściciele podjęli decyzję o wdrożeniu w firmie PARTNER systemu zarządzania jakością opartego na wymogach międzynarodowej normy ISO 9001:2008.
 
Spełniając wymagania powyższej normy, zobowiązujemy się do jej przestrzegania i do ciągłego doskonalenia efektywności systemu ISO 9001:2008.
 
Zadania stojące przed firmą PARTNER w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:
  • podnoszenie jakości obsługi klienta oraz umacnianie zaufania do naszej firmy jako wiarygodnego partnera,
  • ugruntowanie pozycji na rynku producentów wysokiej jakości stolarki budowlanej z PCV i aluminium,
  • ciągłe podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych produktów poprzez współpracę z największymi i najbardziej cenionymi dostawcami w branży stolarki budowlanej,
  • terminowość realizacji zleceń,
  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz budowanie przyjaznej atmosfery,
  • nowoczesne zarządzanie firmą i profesjonalny system motywowania kadry.
W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest wnikliwie analizowana w ramach przeglądów dokonywanych przez kierownictwo firmy.

                                                                                                                                                                                                           Właściciele PARTNER