Nawiewniki

Nawiewniki

Nawiewniki

Nawiewniki wspomagają wentylację, dzięki czemu wpływają na jakość powietrza w mieszkaniu, pomagają dostarczyć tlen, usunąć dwutlenek węgla, spaliny oraz inne szkodliwe i niepożądane substancje, zapobiegają kondensacji pary wodnej, a co za tym idzie ‒ niebezpieczeństwu zawilgocenia i zagrzybienia ścian.

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE

 
AMO nawiewnik ciśnieniowy, samoregulujący, firmy AERECO

nawiewnik okienny, nawiewnik aereco

Nawiewniki samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się, ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum.

Przy ustawiewniu przysłony w pozycji otwartej, ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Maksymalna wydajność nawiewnika wynosi 30 m³/h. Po przekroczeniu wartości maksymalnej skrzydełka umieszczone wewnątrz nawiewnika odchylają się, ograniczając ilość dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawiewniu przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik dostarcza minimalną ilość powietrza, tj. 6 m³/h.
Powietrze zewnętrzne, przepływając przez nawiewnik, kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.

Dostępne kolory:

Kolor biały RAL 9003Biały ‒ RAL 9003 Kolor kasztanowy - RAL 8017Kasztanowy ‒ RAL 8017 Kolor dębowy - RAL 8001Dębowy ‒ RAL 8001


VENTAIR nawiewnik ciśnieniowy

nawiewnik okienny, nawiewnik, nawiewnik ventair

Nawiewniki VENTAIR sterowane różnicą ciśnień służą do doprowadzenia stałej, właściwej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń. Stosowane są w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną.  
Nawiewniki ciśnieniowe VENTAIR wyposażone są w samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący na różnicę ciśnień), dzięki któremu ilość nawiewanego powietrza jest stała, niezależna od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Dodatkowo umożliwiają ręczną regulację do zamknięcia włącznie.
 

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

 
EMM nawiewnik higrosterowany, sterowany automatycznie, firmy AERECO
 
nawiewnik okienny, nawiewnik, nawiewnik aereco

Nawiewniki sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

 

  • Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35%, nawiewnik jest przymknięty, do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną.
  • Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
  • Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.
  • W zależności od sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
  • Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.
  • Przy ustawiewniu blokady w pozycji otwartej, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 5 do 29 m³/h. Natomiast po ustawieniu blokady w pozycji zamkniętej (klapka do góry), przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5 m³/h.
Dostępne kolory:
Kolor biały RAL 9003Biały ‒ RAL 9003 Kolor kasztanowy - RAL 8017Kasztanowy ‒ RAL 8017 Kolor dębowy - RAL 8001Dębowy ‒ RAL 8001
 
Istnieje możliwość lakierowania nawiewników ciśnieniowych, sterowanych ręcznie oraz okapów na dowolny kolor RAL.