Szyby

SZYBY DO OKIEN

CLIMAPLUS ULTRA N®

Standardowa szyba zespolona o współczynniku U = 1,1 W/m2K zapewniająca dobrą ochronę przed ucieczką energii cieplnej z pomieszczenia oraz wysoką przepuszczalność światła.
Budowa
Odpowiednie właściwości szyba CLIMAPLUS ULTRA N osiąga dzięki zastosowaniu na jednej z wewnętrznych powierzchni szkła powłoki niskoemisyjnej, czyli takiej, która odbija promieniowanie cieplne do wewnątrz budynku.

CLIMAPLUS ONE®

Saint-Gobain opracowało nową powłokę o bardzo niskiej (technicznie nie można uzyskać lepszego parametru) emisyjności (∑ = 0,01). Dzięki temu szyba o budowie 4/16 argon/4 PLANITHERM ONE osiąga współczynnik Ug = 1,0 W/m2K wg PN EN 673.

CLIMATOP

Główne zalety
Oszczędność energii – ochrona przed ucieczką ciepła z pomieszczenia na najwyższym poziomie.
Zastosowanie
Do zastosowania w obiektach, gdzie parametry ciepłochronności są bardzo ważne, np. przy budowie domów pasywnych.
Budowa
Charakterystyczną cechą szyby CLIMATOP jest trójszybowa budowa zespolenia. Konfiguracja grubości ramek, rodzaju gazu i powłok ciepłochronnych skutkuje osiąganiem odpowiedniego współczynnika U szyby.
Właściwości
Szyba CLIMATOP cechuje się bardzo dobrymi parametrami ciepłochronności (0,4 – 0,8 W/m2K) przy zachowaniu dużej przezierności. Szyby te charakteryzują się większą grubością (najmniejsza to 28 mm) od standardowych zespoleń dwuszybowych. Przy wyborze takiej szyby powinniśmy się dowiedzieć, czy dany profil okienny jest dostosowany do tego typu oszklenia. Należy również pamiętać o wyeliminowaniu mostka termicznego na krawędziach szyby. Zastąpienie standardowej aluminiowej ramki dystansowej ciepłą ramką SWISSPACER podnosi wartość U całego okna nawet o 8%. W zestawie trójszybowym możemy zastosować także szyby laminowane, hartowane, samoczyszczące, przeciwsłoneczne, wzbogacając swoje okno o dodatkowe funkcje.

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL

Główne zalety
Ochrona przed nagrzewaniem się pomieszczeń. W przypadku przeszkleń fasadowych istotne jest również zabarwienie szkła oraz ograniczenie przezierności szkła.
Zastosowanie
Szyby z tej grupy są zazwyczaj stosowane na średnich i dużych fasadach.
Budowa
Konfiguracja szyb jest uzależniona od wymaganych parametrów i koloru szkła.
Właściwości
Istnieje szeroka paleta szkieł o funkcji ochrony przed nagrzewaniem się pomieszczeń. Ze względu na rodzaj szkła i proces produkcji jest ona podzielona na 3 rodziny:

 • szkła barwione w masie PARSOL
 • szkła refleksyjne ANTELIO, tzw twardopowłokowe. W przypadku tego szkła powłoka przeciwsłoneczna
 • szkła refleksyjne COOL-LITE., tzw miękkopowłokowe. Powłoka zawsze jest zwrócona do wnętrza zespolenia (na pozycji 2 lub 3).

W przypadku tej funkcji najważniejszymi parametrami są: przepuszczalność światła Tl, współczynnik g oraz współczynnik U. O doborze tych parametrów powinien zadecydować architekt.

CLIMAPLUS 4S

Główne zalety:

 • chłodniej w pomieszczeniach w upalne i ciepłe dni
 • ograniczenie konieczności zasłaniania okien zasłonami, roletami – lepsze doświetlenie pomieszczeń i dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu
 • ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń.

Zastosowanie
Szczególnie polecana w miejscach, gdzie słońce operuje z największą siłą – elewacje budynku od strony południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Idealnie nadaje się do ogrodów zimowych, nasłonecznionych okien, werand i fasad.
Budowa
Odpowiednie właściwości szyba CLIMAPLUS 4S osiąga dzięki zastosowaniu na pozycji nr 2 w szybie zespolonej specjalnej selektywnej powłok

Podstawowe dane:
Współczynnik g [%]
CLIMAPLUS 4S: 42
Zwykła szyba: 63

CLIMAPLUS SILENCE

Główne zalety:

 • wykorzystanie w budowie zestawu szyby laminowanej ze specjalną folią akustyczną SILENCE o najlepszych parametrach na rynku
 • ochrona przed hałasem z zewnętrznych źródeł hałasu – ruch uliczny, kolejowy, lotniczy, przemysł, szkoły
 • zapewnienie ciszy w miejscu przebywania w sposób bardzo istotny wpływa na komfort życia i pracy ludzi
 • w ogrodach zimowych i oknach dachowych szyby dźwiękochłonne wytłumiają dźwięk padających kropel deszczu.

Szyby STADIP SILENCE charakteryzują się takimi samymi właściwościami ochrony przed włamaniem i ograniczania ryzyka zranienia jak szyby laminowane STADIP o analogicznej budowie.
Zastosowanie
Szyby dźwiękochłonne mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach stolarki. Użycie konkretnej szyby jest uzależnione od charakteru hałasu, który ma być wytłumiony (inną szybę stosuje się np. do wytłumienia dźwięków wolno jadącego pociągu, a inną do wytłumienia odgłosów szybkiego ruchu ulicznego). 
Budowa
Konfiguracja szyb jest uzależniona od wymaganych parametrów dźwiękochłonności. Podwyższony poziom dźwiękochłonności CLIMAPLUS SILENCE osiągamy dzięki zastosowaniu szyby laminowanej STADIP SILENCE ze specjalną folią PVB SILENCE.
Wykorzystuje się również następujące czynniki poprawiające dźwiękochłonność:

 • zróżnicowanie grubości szyb w zestawie
 • zwiększanie odstępu pomiędzy szybami
 • zastosowanie ciężkich gazów, np. SF6 (są one jednak szkodliwe dla środowiska, ponieważ powiększają dziurę ozonową i firma GLASSOLUTIONS szyb tego typu nie realizuje).

Właściwości
Ze względu na rezonans pomiędzy szybami tej samej grubości w zestawie tłumienność standardowej szyby zespolonej 4/16/4 jest na gorszym poziomie niż szyby pojedynczej o grubości 4 mm. Dlatego jeżeli funkcja ograniczenia hałasu jest dla nas ważna (np. mieszkamy w hałaśliwej okolicy), powinniśmy zdecydować się na szyby dźwiękochłonne CLIMAPLUS SILENCE, które tłumią dźwięki w zakresie od 29 dB do 52 dB.
Ograniczenie hałasu o określoną liczbę decybeli skutkuje zmianą odczucia hałasu dochodzącego z zewnątrz. Zmiana współczynnika Rw nie odnosi się prostoliniowo do odczucia słuchacza. Generalnie zasada jest taka, że ograniczenie hałasu o 10 dB powoduje odczucie redukcji hałasu o połowę.
Dla otrzymania określonej dźwiękochłonności przegrody, jaką jest np. okno, oprócz dźwiękochłonności szyby ważne są:

 • dźwiękochłonność ramy okiennej
 • sposób montażu szyby w ramie
 • prawidłowy, szczelny montaż okna w otworze
 • zastosowanie elementów dodatkowo obniżających dźwiękochłonność, np. nawiewników.

CLIMAPLUS ACOUSTIC

Główne zalety
Lepsze współczynniki tłumienia dźwięków Rw w stosunku do standardowych szkieł.
Zastosowanie
Szyby dźwiękochłonne mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach stolarki. Użycie konkretnej szyby jest uzależnione od charakteru hałasu, który ma być wytłumiony (inną szybę stosuje się np. do wytłumienia dźwięków wolno jadącego pociągu, a inną do wytłumienia odgłosów szybkiego ruchu ulicznego).
Budowa
Konfiguracja szyb jest uzależniona od wymaganych parametrów dźwiękochłonności. Podwyższony poziom dźwiękochłonności szyb CLIMAPLUS ACOUSTIC osiągamy generalnie poprzez:

 • zróżnicowanie grubości szyb w zestawie
 • zwiększanie odstępu pomiędzy szybami.

Właściwości
Szyby dźwiękochłonne CLIMAPLUS ACOUSTIC tłumią dźwięki w zakresie od 29 dB do 43 dB.

CLIMAPLUS PROTECT

Główne zalety
CLIMAPLUS PROTECT to szyba zespolona, która w zależności od budowy zapewnia różne klasy zabezpieczenia przed włamaniem. Szyba CLIMAPLUS PROTECT ogranicza równocześnie ryzyko zranienia odłamkami szkła w przypadku jej rozbicia oraz ryzyko wypadnięcia – w przypadku rozbicia kawałki szkła są związane folią PVB, otwór pozostaje zamknięty lub jest zminimalizowany. Ze względu na to, że standardowo szyba, która zapewnia funkcję ochronną jest grubsza od drugiej szyby w zestawie oraz zawiera folię PVB mającą pewne właściwości tłumienne, CLIMAPLUS PROTECT charakteryzuje się lepszymi parametrami ochrony przed hałasem. Produkty należące do gamy PROTECT filtrują większość promieni UV. Pozwalają one na maksymalną ochronę wszelkich elementów wyposażenia narażonych na płowienie pod wpływem promieni słonecznych (np. witryny sklepowe, zasłony, dywany).
Zastosowanie
Szyby zespolone CLIMAPLUS PROTECT stosowane są do szklenia elewacji, okien i zewnętrznych drzwi budynków, w przypadku gdy – ze względu na wymogi projektowe lub obowiązujące przepisy – istnieje konieczność zapewnienia ochrony mienia.
Zastosowanie:

 • budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, żłobki itp.
 • pomieszczenia handlowe
 • biurowce
 • budownictwo mieszkaniowe
 • budynki wymagające szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa (instytucje finansowe, posterunki policji, instalacje wojskowe, więzienia itp.).

Budowa
Jednym z dwóch składników zestawu jest szkło bezpieczne laminowane STADIP PROTECT. Składa się ono z dwóch lub więcej tafli szkła, między którymi umieszczono kilka warstw folii PVB (butyral poliwinylu). Folia jest wysoce odporna na rozerwanie, jedna jej warstwa posiada nominalną grubość 0,38 mm.
Właściwości
Szyby CLIMAPLUS PROTECT zapewniają funkcję obniżenia ryzyka włamania. Ze względu na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jest to zestaw bardzo często wybierany przez klientów. W zależności od budowy szyby laminowanej wchodzącej w skład szyby CLIMAPLUS PROTECT zespolenie posiada odpowiednią klasę zabezpieczenia. Definicje odpowiednich klas zabezpieczenia są zdefiniowane w normie PN-EN 356 poprzez określenie, jaką próbę wytrzymałości musi przejść dana szyba, aby zyskać daną klasę.

CLIMAPLUS SAFE

Główne zalety
SGG CLIMAPLUS SAFE to szyba zespolona, która zapewnia zminimalizowanie ryzyka zranienia w przypadku rozbicia szyby.
Zastosowanie
Szyby zespolone SGG CLIMAPLUS SAFE powinny być stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zranienia odłamkami rozbitego szkła. Szczególnie należy o tym pamiętać w miejscach, gdzie bawią się dzieci lub uprawia się sport:

 • drzwi tarasowe
 • okna w pobliżu boisk, np. do piłki nożnej, koszykówki
 • przedszkola, szkoły
 • sale gimnastyczne.

Budowa
W skład szyby CLIMAPLUS SAFE wchodzi szkło bezpieczne laminowane lub hartowane. Zasada działania jest różna, ale oba te szkła zwiększają ochronę przed zranieniem:

 • szyba ze szkłem laminowanym STADIP – w przypadku rozbicia takiej szyby folia podtrzymuje kawałki pękniętego szkła, co ogranicza ryzyko zranienia
 • szyba ze szkłem hartowanym SECURIT – charakteryzuje się pięciokrotnie większą wytrzymałością na uderzenie ciałem miękkim od zwykłej szyby (jest bardzo odporna na rozbicie piłką czy przez ciało ludzkie). W przypadku jej rozbicia, SECURIT rozpada się na małe, tępokrawędziste kawałki niepowodujące poważnych uszkodzeń ciała.

Właściwości
W szybie zespolonej występują dwa lub trzy szkła składowe. Użytkownik powinien ocenić, od której strony okna/szyby istnieje ryzyko zranienia. Po tej stronie należy zastosować szkło bezpieczne. Do obiektów sportowych szczególnie poleca się zastosowanie szyb hartowanych. O ich wytrzymałości świadczy to, że wykonuje się z nich na przykład tablice do koszykówki czy bandy na lodowiskach hokejowych.

CLIMAPLUS DESIGN

Główne zalety
Główną zaletą szyby CLIMAPLUS DESIGN jest połączenie funkcji dekoracyjnej z gwarancją prywatności w łazienkach, kuchniach, klatkach schodowych czy budynkach położonych naprzeciw siebie.
Oprócz zachowania prywatności, przeszklenia tego typu zapewniają jednocześnie maksymalne doświetlenie światłem naturalnym.
Zastosowanie
Szczególnie polecana w miejscach, gdzie istnieje potrzeba zachowania prywatności:

 • łazienki
 • kuchnie
 • klatki schodowe
 • budynki położone naprzeciw siebie
 • gabinety lekarskie
 • restauracje
 • zakłady przemysłowe.

Budowa
Jedno ze szkieł w zespoleniu CLIMAPLUS DESIGN jest szkłem ornamentowym DECORGLASS, laminowanym z folią matową lub foliami kolorowymi STADIP COLOR, szkłem trawionym SATINOVO, szkłem hartowanym z sitodrukiem SERALIT lub szkłem barwionym w masie PARSOL.

SWISSPACER

Główne zalety
Ciepła ramka dystansowa SWISSPACER dzięki swojej eleganckiej, matowej powierzchni i kolorystyce z pewnością poprawi estetykę okna. Jednocześnie SWISSPACER ogranicza problem mostka termicznego na krawędzi szyby. Oznacza to oszczędność na kosztach ogrzewania nawet do 10% dla całego okna! Dzięki zrównoważonej temperaturze na całej powierzchni szyby praktycznie wyeliminowany jest problem kondensacji pary wodnej na obrzeżu szyby.
Zastosowanie
SWISSPACER można stosować we wszystkich rodzajach stolarki: okna, drzwi, fasady, ogrody zimowe, okna dachowe. Do okien drewnianych lub PVC z okleiną drewnopodobną polecamy ramki w kolorze brązowym, do białych okien – szare.
Budowa
Ramka SWISSPACER zbudowana jest z materiału kompozytowego o własnościach izolacyjnych, wzmocnionego włóknem szklanym, oklejonego po jednej stronie cienką folią z aluminium lub stali nierdzewnej. Folia zapewnia lepsze przywieranie uszczelniaczy mocujących szybę zespoloną.
Właściwości
Standardowe okno posiada bardzo dobre właściwości ochrony przed zimnem. Jedynym słabym punktem do tej pory była ramka dystansowa wykonana z metalu (aluminium, zwykła stal), która bardzo dobrze przewodziła ciepło i dlatego tworzył się tzw. mostek termiczny – „dziura”, przez którą ucieka ciepło. Okna, w których zastosowano SWISSPACER przewyższają obecnie swoimi właściwościami starsze rozwiązania:

 • Wyeliminowanie mostka termicznego
  SWISSPACER likwiduje efekt mostka termicznego niemal całkowicie.
 • Estetyka
  SWISSPACER charakteryzuje efektowna, matowa estetyka. Istnieje możliwość doboru koloru ramki w zależności od kolorystyki profilu, co daje bardzo dobre efekty. Brak również niekorzystnych metalowych odbić.
 • Zminimalizowanie problemu kondensacji pary wodnej
  Kolejną zaletą jest wyeliminowanie niemal całkowicie występującej w niektórych warunkach kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyb dzięki podniesionej i zrównoważonej temperaturze na wewnętrznej powierzchni szyby.

Wytrzymałość na wysokie temperatury i obciążenia mechaniczne ramki SWISSPACER są na takim samym lub wyższym poziomie jak w przypadku ramek aluminiowych.

BIOCLEAN

Główne zalety:

 • zmniejszenie częstotliwości mycia okien
 • ułatwienie mycia szyb – brud nie przylega tak mocno
 • szybsze odparowywanie pary wodnej na szybie z zewnętrznej strony budynku
 • brak śladów zastygniętych kropel deszczu na powierzchni szyby.

Zastosowanie
Szyba samoczyszcząca polecana jest głównie do przeszkleń i miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie słońca i deszczu: okna, fasady, ogrody zimowe, przeszklenia dachów. Im szyba jest mocniej nasłoneczniona i bardziej wystawiona na działanie deszczu, tym lepiej działa funkcja samooczyszczenia. Szczególnie polecana do przeszkleń w miejscach trudno dostępnych. Nie nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Budowa
CLIMAPLUS BIOCLEAN składa się z:

 • tafli szkła samoczyszczącego BIOCLEAN na pozycji zewnętrznej
 • tafli szkła niskoemisyjnego
 • tafle szkła są rozdzielone hermetyczną przestrzenią międzyszybową, wypełnioną specjalnym gazem (standardowo argonem).

BIOCLEAN jest szkłem samoczyszczącym, którego powierzchnia pokryta jest niewidoczną, mineralną substancją (tlenek krzemu) o własnościach fotokatalitycznych i hydrofilnych. Powłoka ma bardzo wysoką wytrzymałość. Usuwanie zanieczyszczeń nagromadzonych na zewnętrznej powierzchni szyby odbywa się dzięki podwójnemu działaniu promieni UV światła dziennego i wody:

 • wystawienie na działanie promieni UV powoduje rozkład brudu organicznego i sprawia, że powierzchnia staje się hydrofilna, tzn przyciąga wodę, która spływając, zbiera cząstki brudu
 • spływająca po powierzchni szkła woda (np. deszczówka) eliminuje rozłożone resztki i pyły mineralne. Wniosek – szyba myje się sama!

Ze względu na położenie powłoki BIOCLEAN na zewnętrznej stronie szyby w oknie należy zachować pewne zasady związane z montażem szyby i utrzymaniem jej w czystości:

Konserwacja
Szkło BIOCLEAN pozwala zmniejszyć częstotliwość mycia szyb, co jednak nie oznacza, że jest to szkło całkowicie niewymagające mycia:

 • Zewnętrzną powierzchnię szyby należy myć czystą wodą, najlepiej zdemineralizowaną. Silny brud zmywać ciepłą wodą z mydlinami przy użyciu specjalnej łopatki lub płynem do mycia okien za pomocą miękkiej, czystej szmatki.
 • Nigdy nie czyścić szyby żyletką, nożykiem do cięcia ani jakimkolwiek innym ostrym narzędziem.
 • Nie stosować przewidzianych do szkła produktów czyszczących abrazyjnych lub tzw. przeciwdeszczowych.

EGLAS

Główne zalety
Szyba zespolona CLIMAPLUS EGLAS to system ogrzewania:

 • niewidoczny
 • niezajmujący przestrzeni
 • czysty
 • niewymagający konserwacji
 • w którym można regulować temperaturę.

Szyba ta ogrzewa przez promieniowanie – daje to szereg korzyści:

 • łagodne, przyjemne ciepło
 • natychmiastowe poczucie komfortu
 • brak kondensacji pary wodnej na szybie
 • równomierna temperatura w całym pomieszczeniu – likwidacja zjawiska „zimnej ściany”
 • możliwość niewywołującego poczucia dyskomfortu obniżenia temperatury w pomieszczeniu o 1-2°C.

Zastosowanie
Szyba zespolona CLIMAPLUS EGLAS może być stosowana jako jedyne źródło ciepła lub jako wspomaganie głównego systemu ogrzewania. Jest to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ludzie przebywają sporadycznie, a więc które trzeba szybko ogrzać:

 • werandy
 • ogrody zimowe
 • kryte baseny
 • gabinety lekarskie
 • restauracje.

Szyba ogrzewa całą swoją powierzchnią, śnieg na niej zalegający szybko się topi. Dzięki temu CLIMAPLUS EGLAS doskonale spełnia swoje zadanie na przeszklonych dachach w atriach, ogrodach zimowych, świetlikach.

Właściwości
CLIMAPLUS EGLAS jest szybą zespoloną, której jedna z powierzchni może być ogrzewana elektrycznie. Efekt ten uzyskano dzięki pokryciu szkła specjalną niskoemisyjną powłoką. Jest ona wyposażona w dwie położone po przeciwnych stronach tafli elektrody, podłączone do zasilania elektrycznego. Po włączeniu do prądu powłoka przetwarza energię elektryczną w ciepło. Przy braku napięcia elektrycznego szyba CLIMAPLUS EGLAS zachowuje się jak szyba o wysokich parametrach izolacji termicznej. Producent podaje instrukcje dotyczące montażu i schematu instalacji elektrycznej w momencie dostawy. CLIMAPLUS EGLAS należy montować jak zwykłą szybę zespoloną, uwzględniając obecność kabla elektrycznego. Montażu może dokonać każda osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, bez konieczności używania specjalnych narzędzi.

SECURIT ALARM

Główne zalety
Problem zabezpieczenia przed włamaniem do budynku przez szyby można skutecznie rozwiązać poprzez zastosowanie szyby z pętlą alarmową SECURIT ALARM. Eliminuje ona niedoskonałości dotychczasowych rozwiązań:

 • W przypadku próby włamania, system alarmowy włącza się natychmiast po rozbiciu szkła SECURIT ALARM.
 • Brak ryzyka fałszywego alarmu: tylko uszkodzenie szkła powoduje włączenie systemu alarmowego.
 • Wykrycie włamania odbywa się poza chronionym pomieszczeniem.
 • Można poruszać się wewnątrz chronionego pomieszczenia bez obawy, że nastąpi przypadkowe włączenie alarmu.
 • Jest to rozwiązanie oszczędne w porównaniu z czujkami alarmowymi.
 • Dzięki zastosowaniu szkła hartowanego SECURIT mniejsze jest ryzyko zranienia czy skaleczenia.
 • W przeciwieństwie do innych systemów ochrony, np. okiennic, szyba zespolona SECURIT ALARM pozwala na zachowanie pełnej widoczności przy równoczesnej ochronie pomieszczenia.

Zastosowanie
Szyba CLIMAPLUS z systemem SECURIT ALARM nadaje się do zastosowania we wszelkich obiektach wymagających ochrony pomieszczeń i mienia przed włamaniem i kradzieżą, takich jak:

 • domy jednorodzinne
 • sklepy i zakłady jubilerskie
 • banki
 • sklepy i supermarkety
 • biura
 • zakłady przemysłowe.

Budowa
SECURIT ALARM jest to szkło wzmocnione za pomocą obróbki termicznej (hartowane), z wtopionym techniką sitodruku metalowym obwodem, zazwyczaj umieszczonym w jednym z narożników, podłączonym do zasilania elektrycznego i do alarmu. W przypadku rozbicia szkła, cała tafla rozpada się na małe kawałki, obwód elektryczny zostaje przerwany i włącza się alarm.

Właściwości
SECURIT ALARM posiada klasę urządzenia alarmowego C (profesjonalną) – oznacza to, że może być stosowana nawet przy zabezpieczaniu takich obiektów jak zakłady przemysłu zbrojeniowego, zakłady przetwórstwa metali i kamieni szlachetnych, wartościowe obiekty sakralne i ich skarbce, sklepy jubilerskie, muzea, archiwa, banki.

TRISTAR

Główne zalety
TRISTAR łączy w sobie jednocześnie wysokie parametry ochrony przed hałasem, zimnem i włamaniami.
Zastosowanie
TRISTAR to idealne rozwiązanie do domków jednorodzinnych. Zapewnia ochronę przed niekorzystnymi zjawiskami na wysokim poziomie, nadaje się do wszystkich rodzajów stolarki.

Właściwości:

 • wysoki poziom ochrony przed włamaniami – klasa P5
 • wysoki poziom dźwiękochłonności – 39 dB
 • wysoki poziom ochrony przed zimnem – 1,1 W/m2K.

SZYBY DO FASAD

COOL-LITE

Refleksyjne szkło przeciwsłoneczne powlekane metodą magnetronową (tzw. miękka powłoka).
Asortyment
Ten rodzaj szkła to szeroka gama produktów, różniących się od siebie kolorami, parametrami spektrofotometrycznymi, stopniem ciepłochronności i możliwościami obróbki termicznej szkła. Wyróżniamy kilka podstawowych grup szkieł COOL-LITE:

 • COOL-LITE K, SK i KT
  to wysoki poziom przepuszczalności światła i wyższa przezierność niż w przypadku innych typów szkła z ochroną przeciwsłoneczną. Szkło „selektywne”, którego wysoka przepuszczalność światła i niski Solar Factor pozwalają na zmniejszenie kosztów klimatyzacji. W szybach zespolonych szkła COOL-LITE K i SK zapewniają znakomitą izolację termiczną (ze względu na swoją niską emisyjność). Na jasnym tle ten typ szkła zazwyczaj zachowuje neutralny wygląd. Ilość odbijanego światła jest zbliżona do parametrów zwykłej szyby zespolonej.
 • COOL-LITE® ST
  Szkła z gamy ST charakteryzują się mniejszą przepuszczalnością światła, powłokę można pokrywać sitodrukiem, co stwarza wiele możliwości dla architektów. Montaż w szybach zespolonych lub pojedynczych: powłoka powinna być zawsze umiejscowiona na pozycji 2 (do wewnątrz budynku). Szkło COOL-LITE ST może być laminowane powłoką przeciwsłoneczną również do środka laminatu. Wygląd i parametry takiego szkła są inne niż w przypadku analogicznego szkła laminowanego powlekanego po stronie zewnętrznej. Dzięki możliwości zahartowania i następnie poddaniu procesowi laminowania COOL-LITE ST jest odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowania szkła jako elementu konstrukcyjnego.
 • SGG COOL-LITE® CLASSIC
  Ten typ szkła dostępny jest w bogatej palecie kolorystycznej i pozwala spełnić szerokie wymagania z zakresu parametrów spektrofotometrycznych.
  Doskonałe właściwości ochrony przeciwsłonecznej pozwalają na stosowanie go do pełnych, wielkopowierzchniowych przeszkleń. Szyby oparte na tym rodzaju szkła z powodzeniem mogą być stosowane na elewacjach narażonych na intensywne operowanie światła słonecznego. Aby otrzymać to szkło w postaci wzmocnionej termicznie, najpierw się je hartuje, a następnie pokrywa się powłoką metodą magnetronową.

COOL-LITE XTREME 60/28

Znakomite szkło o ekstremalnych własnościach.
Cechy szczególne
COOL-LITE XTREME 60/28 to szkło przeciwsłoneczne, o wysokiej – dotychczas nieuzyskiwanej – selektywności, której wartość przekracza 2. Selektywność jest to stosunek przepuszczalności światła (możliwie jak najwyższy) do całkowitej transmisji energii słonecznej (możliwie jak najniższy). Szyba COOL-LITE XTREME 60/28, posiadająca współczynnik Ug = 1,0 W/m2K, jest obecnie najbardziej wydajną na rynku szybą chroniącą przed oddziaływaniem słońca.

ANTELIO

Szkło refleksyjne otrzymywane metodą pyrolizy (tak zwana twarda powłoka). Pozwala na rozszerzenie perspektyw kreatywnego projektowania dzięki możliwości zastosowania szkła ANTELIO emaliowanego, pokrytego sitodrukiem lub w postaci spandreli. W zależności od wymagań istnieje możliwość umieszczenia powłoki na stronie zewnętrznej (pozycja 1) lub wewnętrznej (pozycja 2) szyby. Można osiągnąć w ten sposób silne lub wytłumione odbicie. ANTELIO może być użyte również w postaci szkła bezpiecznego w pojedynczej tafli.
Asortyment
Asortyment ANTELIO obejmuje następujące szkła:

 • ANTELIO SREBRNE
 • ANTELIO ZIELONE
 • ANTELIO BEZBARWNE
 • ANTELIO BRĄZOWE

PARSOL

Informacje o produkcie
Klasyczne szkło absorpcyjne PARSOL łączy doskonałe właściwości funkcjonalne z bardzo dekoracyjnym charakterem. Jest ono dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Szkło to można laminować, hartować, giąć, pokrywać sitodrukiem.

SERALIT

SERALIT EVOLUTION jest szkłem, na które metodą sitodruku nałożono nieprzezierną lub półprzezierną emalię mineralną tworzącą określony wzór na powierzchni szyby. Podczas procesu hartowania, przebiegającego w bardzo wysokiej temperaturze, nałożona emalia wtapia się w powierzchnię szkła, dzięki czemu powstaje produkt o wyjątkowej trwałości.
Sitodruk:

 • działa jak zasłona przeciwsłoneczna
 • modyfikuje parametry zastosowanego szkła przeciwsłonecznego
 • może być stosowany na bezbarwnym, barwionym w masie oraz refleksyjnym szkle.

Szyby z sitodrukiem zapewniają ochronę przed promieniowaniem słonecznym oraz przed oślepiającym światłem na zasadzie zbliżonej do firanki, zasłony, rolety czy też żaluzji. Zastosowanie nadruku na szkłach refleksyjnych pozwala uwydatnić i polepszyć parametry przeciwsłoneczne oferowane przez te szkła. 
GLASSOLUTIONS Saint-Gobain oferuje szeroką gamę standardowych wzorów i kolorów sitodruku. Istnieje również możliwość wykonania specjalnych wzorów, w tym wielobarwnych, wymaganych w konkretnych projektach realizowanych przez naszych Klientów.

STADIP COLOR

Szkło STADIP COLOR jest szkłem laminowanym kolorowym, które składa się z dwóch tafli połączonych jedną lub kilkoma warstwami barwionej folii z butyralu poliwinylu (PVB). Szkło STADIP COLOR jest oferowane w szerokiej palecie przeziernych i półprzeziernych barw, uzyskiwanych jako dowolna kombinacja 4 folii z palety 13 folii podstawowych. Można uzyskać różne barwy, zarówno jednolite, jak i opalizujące. Szkło STADIP COLOR ma identyczne parametry w zakresie bezpieczeństwa jak szkło laminowane STADIP lub STADIP PROTECT o tej samej budowie.